Правила програми

Ці Офіційні умови Програми лояльності «HONEY CLUB» (далі – «Умови») є системою оприлюднених норм, що визначають загальні принципи та організаційні засади функціонування Програми лояльності «HONEY CLUB» (далі – «Програма»), порядок, умови, особливості залучення та участі в Програмі та розроблені з метою створення бонусної програми лояльності Організатора до Учасників.
Умови розроблені у відповідності до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про захист персональних даних», інших нормативно-правових актів України, Статуту та інших локальних нормативно-правових актів.
Умови є основним документом, що регламентує взаємовідносини Організатора та Учасників Програми при здійснені ними купівлі товарів в магазинах роздрібної мережі «ПЧІЛКА МАРКЕТ» в межах дії Програми.
Умови є обов’язковими для виконання Організатором та Учасниками Програми.
Умови є публічною пропозицією (офертою) для участі в Програмі фізичних осіб, які бажають стати Учасниками Програми на підставі визнання цих Умов та прийняття на себе обов’язку їх дотримання.
Інформація щодо встановлених (діючих) розмірів бонусів та знижок, які нараховуються або надаються під час придбання Учасниками товарів в межах дії Програми, щодо порядку їх нарахування, обліку, списання, обміну, яка розміщується на сайті Організатора https://pchjolkamarket.ua після затвердження Організатором цих Умов, є невід’ємною частиною цих Умов та обов’язковою для Організатора та Учасників.
У разі розбіжності інформації та/або окремих положень щодо діяльності Програми, розміщеної на сайті https://pchjolkamarket.ua, та такої, що міститься в цих Умовах, такою, що врегульовує правовідносини між Організатором та Учасниками вважається інформація, розміщена на сайті https://pchjolkamarket.ua, за умови, якщо дата розміщення такої інформації є пізнішою, ніж дата затвердження Організатором цих Умов.
Визначення термінів
Організатор – юридична особа, що володіє винятковими правами управління і розвитку Програма лояльності «HONEY CLUB» його уповноважені представники. Найменування та зареєстроване місцезнаходження Організатора: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕГІОН 2015», 03049, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, буд. 19-А/1.
Програма лояльності «HONEY CLUB» або Програма – комплекс цивільно-правових взаємовідносин між Організатором та Учасником, в результаті яких, останній отримує винагороду у вигляді накопичених бонусів (далі по тексту – «Бали»), які Учасник може використати як знижку за товари у встановлених законодавством межах в будь-якому магазині роздрібної мережі «ПЧІЛКА МАРКЕТ».
Учасник Програми або Учасник – дієздатна особа, суб’єкт персональних даних, який бере участь у Програмі відповідно до встановлених умов та має активну картку Програми лояльності «HONEY CLUB».
Основна картка або Картка або Картка «HONEY CLUB» — пластиковий носій з відповідним ідентифікатором у вигляді унікального штрих-коду, який має прив’язку до Рахунку Учасника та надає йому можливість на визначених умовах користуватися всіма правами Програми. Основна карта надає можливість накопичувати Бали та обмінювати їх на передоплату, а також брати участь в акціях, розіграшах призів тощо.
Додаткова картка або Картка-брелок – пластиковий носій у формі брелока, з відповідним ідентифікатором у вигляді унікального штрих-коду, який має прив’язку до Рахунку Учасника, та використовується для накопичення Балів на Рахунку Учасника.
За допомогою даної карти-брелока Учасники Програми мають право використовувати нараховані Бали при розрахунку за вчинені покупки так само, як і з Основної картки.
Бал – умовна одиниця, що зараховується на Бонусний Рахунок Учасника та списується з Рахунку Учасника у відповідності з визначеними умовами накопичення та розрахунку Балами. Бали не мають готівкового (грошового) вираження та не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті. Бали не є електронними грошима і не виконують функцію електронних грошей. Бали не є товаром і не продаються за оплату Учасниками Програми, а тому нарахування Балів на Рахунок Учасника не має передумовою їх придбання (оплати) Учасником Програми. За встановленими умовами Програми 1 (один) Бал в оплаті товарів прирівнюється до знижки у розмірі 1 (однієї) копійки.
Бонусний рахунок Учасника або Рахунок Учасника або Рахунок – сукупність облікових та інформаційних даних в системі Організатора, на якому накопичуються та зберігаються Бали Учасника, а також з якого відбувається списання відповідної кількості Балів за бажанням Учасника за придбання товарів в магазинах роздрібної мережі «ПЧІЛКА МАРКЕТ».
Анкета Учасника або Анкета – формуляр, окремий документ, частина документу або електронний формуляр, що пропонується для заповнення особі Організатором чи його представником, що надається Учаснику у комплекті разом із Карткою та Додатковими картами, та містить встановлену форму для заповнення Учасником персональних даних.
Персональні дані Учасника — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Загальні умови
Придбання Картки.
1.1.Учасниками Програми можуть бути покупці – фізичні особи, які досягли віку 18 років, та отримали Картку «HONEY CLUB». Участь у Програмі лояльності «HONEY CLUB» забезпечує наявність Картки. Картка служить ідентифікатором покупця – Учасника Програми.
1.2. Картка «HONEY CLUB» вміщує Основну картку та 1 (одну) Додаткову картку.
1.3. Учасник Програми може придбати Основну картку та 1 (одну) Додаткову картку безпосередньо на касі в будь-якому магазині роздрібної мережі «ПЧІЛКА МАРКЕТ» за ціною (вартістю) 10,00 грн. (Десять гривень 00 копійок) (включаючи ПДВ).
1.3. Для активації Картки Учаснику необхідно заповнити Анкету Учасника.
1.4. В разі втрати Картки, Учасник має право придбати нову Картку за ціною (вартістю), встановленою Організатором.
1.5. У разі втрати Основної бонусної Карти нараховані раніше Бали на нову Карту не перераховуються.
Використання Картки
2.1. Картка «HONEY CLUB» діє в усіх магазинах мережі «ПЧІЛКА МАРКЕТ» та є активною протягом терміну дії Програми.
2.2. При здійсненні покупок у будь-якому магазині «ПЧІЛКА МАРКЕТ», Учасник повинен пред’явити касиру Картку «HONEY CLUB» до початку сканування товару. Якщо Учасник не надав касиру завчасно Картку для сканування, Бали за здійснену покупку не можуть бути нараховані.
2 2.3. В одному чеку може бути проскановано лише одну Картку.
2.4. Всі Картки є власністю Організатора та надаються Учасникам у використання на момент дії Програми лояльності «HONEY CLUB».
2.5. Картка є доступною для використання одразу після її отримання Учасником, однак не надає повних переваг Учаснику на відміну від зареєстрованої Картки.
2.6. При першій активації (використанні) бонуси не нараховуються.
2.7. Для отримання (нарахування) на Картку «HONEY CLUB» Балів, Учасник повинен використовувати на касі безпосередньо Основну картку або Додаткову картку, що сканується за допомогою додаткового обладнання, розташованого на касі (сканеру).
2.8. Якщо Ви не активували картку чи не користуєтесь нею протягом 3-х місяців — картка блокується програмою автоматично разом з бонусами.
Використання Балів
3.1. При здійсненні покупок з Карткою «HONEY CLUB», на Бонусний рахунок Учасника нараховуються Бали у наступних розмірах:1,00 грн = 1 бал
3.2. Накопичені Бали Учасник може використати для часткового або повного розрахунку за товари. При розрахунку Балами, касир знімає зазначену Учасником суму Балів, що не перевищує поточний залишок на Картці. За умовами Програми 1 (один) Бал в оплаті товарів прирівнюється до знижки у розмірі 1 (однієї) копійки. 
3.3. Учасник має можливість отримати додаткові Бали на наступних умовах:
3.3.1 Учаснику у якості привітання на День народження надається (нараховується) на його Бонусний рахунок 500 (п’ятсот) Балів, за умови заповнення Учасником Анкети із достовірними персональними даними.
3.3.2 При здійсненні покупок протягом одного календарного місяця на 5000 (п’ять тисяч) грн. і більше, Учаснику додатково нараховується 500 (п’ятсот) Балів.
3.4. Бали нараховуються та списуються в режимі «он-лайн» у відповідності до умов нарахування в момент формування чеку. Якщо з технічних причин (відсутність зв’язку із сервером тощо) Бали не можуть бути зараховані в режимі «он-лайн», то вони нараховуються автоматично в режимі «оф-лайн», як тільки буде відновлена робота каси.
3.5. Відповідно до Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996 № 270/96-ВР, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів» від 22.09.2012р. № 3778-VI, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 81/95-ВР, на товари, що відносяться до тютюнових виробів Бали не нараховуються; також Учасник не має можливості отримати (використати) знижку при придбанні алкогольних/тютюнових виробів.
3.6. Програма не передбачає знижок на товари, на які державою встановлені мінімальні індикативні ціни. Максимальна знижка на такі товари може бути такою, що не перевищує мінімальну вартість товару за державними вимогами.
3.7. При купівлі товарів з мінімальною роздрібною ціною, сума нарахованих бонусів не може перевищувати різницю ціни проданого товару та ціною індикативу, встановленого чинним законодавством України.
3.8. При покупці акційного товару бонуси не нараховуються. 
3.9. При розрахунку за кожну покупку, Учасник може використати суму Балів при оплаті товару, що не перебільшує залишок на Картці. При цьому, вартість товару у чеку не може бути меншою, ніж:
        — для вагового товару – 0,01 грн. за кожні 100 г товару;
        — для штучного товару – 0,01 грн. за 1 шт.
3.10. При поверненні товару, за який були нараховані Бали, сума нарахованих Балів не знімається з Бонусного рахунку. Бали, якими було сплачено за повернений товар – не перераховуються на Картку Учасника.
3.11. Бали нараховуються лише на активну Бонусну картку.
Інформація про стан Рахунку Учасника
4.1. Інформація про стан Рахунку Учасника відображає:
          — поточний баланс Балів по Рахунку;
          — статус Бонусної картки – активний/блокований;
          — здійснені транзакції за минулі 30 (тридцять) календарних днів.
 4.2. Зазначену інформацію Учасник може отримати наступним чином:
— звернувшись до співробітника магазину на касі (наданий звіт не має юридичної сили);
— на фіскальному чеку (відображається поточний баланс Рахунку із врахуванням інформації по здійсненій покупці).
 4.3. Всі скарги щодо коректності нарахування/списання Балів, відображення інформації на чеку тощо – розглядаються лише при наявності відповідних документів: заяви Учасника, копії чеків.
4.4. Заяву Учасник може заповнити на будь-якому магазині мережі «ПЧІЛКА МАРКЕТ» звернувшись до співробітника магазину на касі.
4.5. Заяви розглядаються тільки щодо покупок за останні 30 (тридцять) днів до дати такого звернення.
 
Термін дії Балів
5.1. Картка не має обмежень по строку використання самої Картки (діє до моменту припинення Програми лояльності «HONEY CLUB»).
5.2. Накопичені Бали діють протягом одного календарного року – з 1 січня до 31 грудня.
5.2.1. Залишок Балів за Бонусною карткою фіксується станом на 01 січня наступного року. Всі не витрачені протягом січня наступного року Бали, що були накопичені протягом попереднього періоду — автоматично списуються з Бонусного рахунку 1 лютого (дана умова розпочинає свою дію з 01.11.2015р.).
5.2.2. Бали, що були накопичені протягом січня нового періоду, діють до 1-го лютого наступного року.
Реєстрація в Програмі лояльності «HONEY CLUB».
6.1. Реєстрація в Програмі лояльності «HONEY CLUB» відбувається шляхом надання Учасником Персональних даних Учасника шляхом заповнення Анкети.
6.2. Надання достовірних Персональних даних Учасника Організатору є обов’язковою умовою повноправної участі у Програмі.
6.3. Для кожного Учасника Картка та Рахунок є унікальними та не дублюється.
6.4. Реєструючись в Програмі шляхом заповнення та підписання Анкети, Учасник надає свою однозначну згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, обробку, зберігання, адаптування, змін 14 (чотирнадцяти) робочих днів після отримання Картки покупцем та надання заповненої Анкети для обробки.
6.6. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта та ідентифікаційного коду.
6.7. Заповнена та підписана Анкета засвідчує згоду Учасника з усіма умовами та правилами Програми, обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи з правами, які згідно статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положення чинного законодавства надаються їй як суб’єктові персональних даних.
6.8. Якщо Учасник надає Анкету без особистого підпису – дані, внесені до Анкети, не оброблюються, а сама Анкета утилізується, як недійсна.
6.9. Якщо Учасник надає Анкету у пошкодженому вигляді — дані, внесені до Анкети, не обробляються, а сама Анкета утилізується, як недійсна.
6.10. Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора.
6.11. Анкета в паперовому вигляді зберігається протягом 3 (трьох) років, після чого відбувається утилізація паперового носія. Надані клієнтом дані залишаються діючими в системі Організатора до моменту припинення дії самої Програми.
6.12. Учасник надає Організатору право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного та/або інформаційного характеру про Програму поштою, електронною поштою, телефоном та/або SMS
6.13. Учасник може у будь-який момент відмовитись від отримання інформації за вищевказаними комунікаційними каналами, повідомивши про це Організатора по телефону.
 
        7. Відповідальність та права Організатора
7.1. Організатор залишає за собою право змінювати умови Програми. Попереднє повідомлення Учасників Програми про зміни умов – не обов’язкове. Зміни набувають чинності з моменту опублікування змінених умов Програми на офіційному сайті https://pchjolkamarket.ua. Учасник Програми, що продовжує використання Картки після опублікування змін, вважається таким, що ознайомився та погодився виконувати внесені зміни до умов Програми.
7.2. Працівник мережі «ПЧІЛКА МАРКЕТ», що здійснює розрахунок із покупцем безпосередньо в точці продажу, має право відмовити Учаснику в участі у Програмі у випадку відсутності технічної або іншої можливості для цього на момент звернення.
7.3. Організатор не несе відповідальності за несанкціоноване використання Картки Учасника.
7.4. Організатор залишає за собою право призупинити або припинити участь в програмі будь-якого її Учасника без попереднього повідомлення шляхом блокування Картки в разі настання таких обставин:
7.4.1. Використання чи спроба використання Карток у спосіб, який не відповідає умовам та правилам Програми.
7.4.2. Будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях з боку Учасника щодо його участі у Програмі.
7.5. Організатор не несе відповідальності за недостовірність вказаної в Анкеті Учасником інформації, щодо його Персональних даних Учасника та даних, які не підтверджені підписом Учасника в Анкеті.
7.6. Організатор не несе відповідальності за шкоду/збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння Програми. В разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне розуміння Програми, будь-яких спорів та/або питань, що неврегульовані даними умовами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та не підлягає оскарженню.
7.7. Організатор має право на проведення в рамках Програми Спеціальних Акцій для Учасників. Інформація щодо проведення в рамках Програми Спеціальних Акцій для Учасників надається на офіційному сайті Організатора або іншим доступним для Учасника способом на вибір Організатора.
7.8. В разі, якщо період виконання обов’язків Організатора включає святкові або вихідні дні протягом більше, ніж 3 (три) календарні дні підряд, строки виконання Організатором його обов’язків пролонгуються на відповідну кількість таких вихідних/святкових днів.
7.9. Організатор не несе відповідальності за збереження Балів, в разі втрати Картки Учасником або її крадіжки третіми особами.
7.10. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Організатор та його уповноважені особи зобов’язуються забезпечувати відповідне збереження Персональних даних Учасника.
7.11. Організатор не несе відповідальності за будь-які збитки, шкоду або витрати, які виникають у зв’язку з Програмою, в тому числі спричинені технічними можливостями Центру Підтримки Покупців, та/або надання чи неможливістю надання якихось переваг, незалежно від того, чи спричинені такі збитки, шкоди та витрати через необережність чи іншим чином та незалежно від того, чи знаходилися обставини, щодо яких виникла претензія, під контролем Організатора або третіх осіб.
7.12. Метою збору та обробки персональних даних Учасників є забезпечення реалізації цивільно- правових правовідносин між Учасником та Організатором.
7.13. Організатор не несе відповідальності за сплату Учасником податків і виконання зобов’язань, пов’язаних з участю в Програмі.
           8. Відповідальність та права Учасника:
8.1. Відповідальність за реєстрацію двох та більше Карток на одну фізичну особу несе Учасник Програми. В разі, якщо Учасник має декілька Карток – Бали будуть зараховані на ту Картку, яку Учасник використає в момент здійснення покупки.
8.2. За коректність Персональних даних Учасника, що надані Учасником у вигляді паперової Анкети, прямо відповідає Учасник.
8.3. Учасник повинен дотримуватися офіційних умов Програми.
8.4. Учасник має право знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, а також отримувати інформацію про третіх осіб, яким можуть бути передані його дані.
            9. Припинення участі в Програмі
9.1. Участь Учасника в Програмі (дія Бонусної картки «HONEY CLUB») продовжується до того часу, поки Учасник є власником Бонусної картки «HONEY CLUB» та дія Картки не припинена Учасником або Організатором відповідно до умов Програми.
9.2. Учасник має право в будь-який час припинити свою участь в Програмі, повідомивши про це Організатора у письмовому вигляді та передавши заяву в будь-який магазин мережі «ПЧІЛКА МАРКЕТ» на касу.
9.3. Після припинення участі Учасника в Програмі (дії Бонусної картки «HONEY CLUB») Бали на Бонусному рахунку Учасника анулюються та відновленню не підлягають.
           10. Інші умови
10.1. В разі припинення дії Програми Учасник має право на використання Балів до дати припинення Програми.
10.2. Бали, що залишилися на Рахунку та не були завчасно використані Учасниками – анулюються.
10.3. Відносини, що виникають між Учасником та Організатором, та не регулюються даними Офіційними умовами програми лояльності «HONEY CLUB», визначаються чинним законодавством України.
10.4. Організатор може в будь-який момент і без повідомлення Учасника поступитися своїми правами за даними Умовами Програми третій стороні.